Equibutz

En Projet vun Equiclic asbl, CIGR Syrdall an der Initiativ Liewensufank

De Projet

Duerch Är Generositéit kritt Equibutz Poussetten, Kutschen an Fousssäk geschenkt. Dat erlaabt ons déi weider ze ginn, un déi Leit déi net d’Méiglechkeet hunn sech neit Material oder Occasiounen ze kafen. D’Material geet kontrolléiert, gefleckt an gebotzt vir dono rëm kenne agesat ze ginn. Equibutz këmmert sech em den Kollekt, den Transport an dorëms dass d’Saachen béi déi verschidden Organismen kommen wou se dann den Beneficiären vun der Sozialhëllef an den Flüchtlingen zur Verfügung gestallt ginn.

Sammelplazen

Dir kennt är Poussetten, Baby-Schuelen an Schlofsäck hei of ginn:


Méi Informatiounen zum Projet op
www.equibutz.lu

 

 

 

 

 

Zurück